dimecres, 20 de febrer de 2013

més idees...


li'l boy


dimecres, 6 de febrer de 2013

Barbucci


drawing an Alessandro Barbucci's girl. Playing with Photoshop...
dibujando una chica de Alessandro Barbucci. Jugando con el Photoshop... 
dibuixant una noia d'Alessandro Barbucci. Jugant amb el Photoshop...