dimarts, 2 d’agost de 2011

fragment


Penjo un fragment d'una prova d'il·lustració digital que estic fent, a veure què tal queda quan acabi... representa que està estirant alguna cosa (tatxan, tatxan... ja ho veureu).
He d'arreglar varies coses encara, però s'accepten crítiques!


I update a fragment of a digital illustration that i'm painting with photoshop, I hope it will be ok when I finish it. The boy is pulling something (you will see then).
I have to fix some things, but, I accept critics!

4 comentaris: