dimecres, 20 de juliol de 2011

noia II
odio el meu escàner.... o és tan difícil aconseguir que capti bé els colors? uhmpf... una altra noia
I hate my scanner... or is it so dificult to get the colors well?? uhmpf... another girl

diumenge, 17 de juliol de 2011

buscant...intentant lluitar contra la calor per aprofitar el temps! (rebent moltes noves influències) Per cert, m'encanta el paper Bristol!

trying to fight against the heat to do some drawings! (getting a lot of new influences) By the way, I love Bristol paper!

dijous, 7 de juliol de 2011

the incredible...


just for fun...

diumenge, 3 de juliol de 2011

fast sketch

esbós ràpid i aprofito per recomenar-vos la ZSO

fast sketch and I append a link of ZSO


carbonet!anant alguns dies a la setmana a dibuixar ... carbonet!

going several days a week to draw... charcoal!