dimarts, 14 de juny de 2011

retrat digital


practicant el retrat digital... amb l'actriu leighton meester. No poso la referència, però és fàcil de trobar...


practising digital portrait... with the actress leighton meester. I don't put the reference, but it's easy to find...


El dibuix amb retoc fotogràfic cortesia de Vic P.

The drawing with retouching done by Vic P.


5 comentaris: