dilluns, 28 de març de 2011

skater girluna mica més avançat...

dijous, 17 de març de 2011

grafit

el primer treball acabat a la Llotja...
the first drawing completed at "la Llotja"...

dimarts, 15 de març de 2011

Els germans

il·lustració per a un projecte per aconseguir una subvenció per a un curtmetratge. Sort!!

illustration for a project to get a grant for a shortfilm. Good Luck!

dimarts, 8 de març de 2011

la família...


la família... treball de Projectes. Us presento a la família Lluís Vilardell!

the family.... a Projects' homework. I present you the Lluís Vilardell family!